Beta

Daftar Buku

Grid View List View

Hikayat Nabi Musa
1723 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Al Kawl al Atik - I
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - II
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - III
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - IV
1758 (?) | Alkitab
Elkitab
1821 | Alkitab
No Tahun - Judul
1 1652 - Den Psalter, Ofre de hondert en vitjftigh Psalmen, Des Konincklijcken Prophete Davids
2 1662 - Het eerste boeck Mosis, genaemt Genesis
3 1699 - Liber I Samuelis, cap. I-VIII. 12, Malaice
4 1723 - Hikayat Nabi Musa
5 1733 - Elkitab ija itu, segala surat Perdjandjian Lama dan Baharuw
6 1733 - Elkitab, ija itu Segala surat Perdjandjian Lama dan Baharuw
7 1735 - Sjixr Segala Mazmur Daud dan Pudjian Jang Lajin
8 1758 - Biblia Malaica
9 1758 - Biblia Malaica
10 1758 - Biblia Malaica
11 1758 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)
12 1758 (?) - Al Kawl al Atik - I
13 1758 (?) - Al Kawl al Atik - II
14 1758 (?) - Al Kawl al Atik - III
15 1758 (?) - Al Kawl al Atik - IV
16 1780 - Elkitab ija itu segala surat Perdjanjdjian Lama dan baharuw
17 1808 - De Profetieen van Ezechiel en Daniel in het Makassaarsch
18 1814 - Biblia, id est Vetus et Novum Testamentum Malaice.
19 1817 - Elkitab, ija itu Segala Surat Perdjandjian Lama dan Baharuw
20 1821 - Elkitab
21 1821 - Elkitab ija itu segala surat Perdjanjdjian Lama dan Baharuw
22 1822 - Surat Segala Mazmur
23 1822 - Surat Segala Mazmur Tersiar
24 1822 - Surat Segala Mazmur Tersiar
25 1822 - Surat Segala Mazmur Tersiar
26 1824 - Biblia, Id est Vetus et Novum Testamentum Malaice.
27 1824 - Vetus Testamentum Malaice
28 1824 - Vetus Testamentum Malaice
29 1824 - Biblia id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
30 1824 - Biblia id est Vetus Testamentum Malaice
31 1824 - Biblia id est Vetus Testamentum Malaice
32 1824 - Biblia, id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
33 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (I)
34 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (II)
35 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)
36 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)
37 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)
38 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)
39 1847, 1826 - Kitab Pada Menjatakan Roepa Boemi
40 1826 - Surat Segala Mazmur Tersiar