Beta
...

Elkitab ija itu segala surat Perdjanjdjian Lama dan baharuw

Kategori: Alkitab

  • Bahasa: Melayu
  • Tahun: 1780
  • Hal: 1231
  • Copy right: Dibendar 'Amsterdam, Tertara awleh R. dan DJ. Wet' Istejn, Penara, Kompanija
  • Source: Google books