Beta
...

Het eerste boeck Mosis, genaemt Genesis

Kategori: Alkitab

  • Bahasa: Belanda, Melayu
  • Tahun: 1662
  • Hal: 253
  • Kitab: Kejadian
  • Copy right: In' sGravenhage By de Erfgenamen van wylen Hillebrande Jacobfz van Wouw Ordinaris Druckers vande Ed. Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende Weft-Vrieflandt. Door ordre vande E.E. Heren Bewinthebberen der Ooft- Indifsche Compagnie.
  • Source: Utrecht University Library