Beta
...

Elkitab ija itu, segala surat Perdjandjian Lama dan Baharuw

Kategori: Alkitab

  • Bahasa: Melayu
  • Tahun: 1733
  • Hal: 1227
  • Copy right: Dibendar Amisterdam, tertara 'awleh R. dan Dj. Wt ' Istejn, Penara, Kompanija
  • Source: Google books