Beta
...

Elkitab, ija itu Segala surat Perdjandjian Lama dan Baharuw

Kategori: Alkitab

  • Bahasa: Melayu
  • Tahun: 1733
  • Hal: 1215
  • Copy right: di bendar Amisterdam, tertara 'awleh R. dan Dj. Wt ' Istejn, penara, kompanija
  • Source: Google books