Beta

Daftar Buku

Grid View List View

New Testamentboth
1538 | Alkitab
The Newetestament
1538 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Al Kawl al Atik
1758 (?) | Alkitab
Elkitab
1821 | Alkitab
Elkhawlu-ldjadid
1826 | Alkitab
No Tahun - Judul
1 - Barth's Bible Stories
2 - Sakatah ing surat Prajangjeyan Enggal
3 - Sakathahipun serrat Prajangjeyan Enggal
4 1538 - New Testamentboth
5 1538 - The Newetestament
6 1603 - Spraeck ende woord-boek inde Maleysche endeMadagaskarsche Talen
7 1629 - Het Nieuwe Testament, dat is Het Nieuwe Verbont onsesHeeren Jesu Christi
8 1638 - Het Nievwe Testament
9 1646 - Her Heylige Eungelium, Befchreven door Lucas ende Johannes
10 1651 - De vier Helighe Eungelien, Befchreven door de vier Euangeliften, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes
11 1651 - De vier Heylighe Euangelien
12 1668 - Testamento Barou, attau Segala kitab derri Tuan cami JesuChristo pounja Cauwoul Barou
13 1677 - Jang Ampat Evangelia Derri Tuan Kita Jesv Christi daan Berboatan
14 1731 - Elkhawlu-djadid, ija itu, segala surat perdandjian baharuw
15 1758 - Biblia Malaica
16 1758 - Biblia Malaica
17 1758 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)
18 1758 (?) - Al Kawl al Atik
19 1780 - Elkitab ija itu segala surat Perdjanjdjian Lama dan baharuw
20 1817 - Elkitab, ija itu Segala Surat Perdjandjian Lama dan Baharuw
21 1818 - Elkhawlu-Ldjadid ija itu Segala Surat Perdjandjian Baharuw
22 1818 - Segala surat Perdjandjian Baharuw
23 1818 - Segala surat Perdjandjian Baharuw
24 1820 - Novum Testamentum Malaice
25 1820 - Novum Testamentum Malaice
26 1820 - Novum Testamentum Malaice
27 1820 - Novum Testamentum Malaice
28 1820 - Novum Testamentum Malaice
29 1820 - Novum Testamentum Malaice
30 1821 - Elkitab
31 1823 - Indjilu-'Lkhudus Isaj 'Elmesehh
32 1823 - Indjilu-'Lkhudus Isaj 'Elmesehh
33 1823 - Indjilu - lkhudus Isaj 'Elmeseh ija itu segala surat Perdjandjian Baharuw
34 1823 - Indjilu - lkhudus Isaj 'Elmeseh ija itu segala surat Perdjandjian Baharuw
35 1823 - Indjilu-lkhudus Xijaj 'Elmesehh
36 1824 - Biblia id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
37 1824 - Biblia, id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
38 1826 - Elkhawlu-ldjadid
39 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)
40 1826 - Elkhawlu-'Lxatikh (I-II)