Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Makassar][Aksara Jawi].

No Tahun - Judul
1 1808 - De Profetieen van Ezechiel en Daniel in het Makassaarsch
2 1859 - Mkassaarsch-Hollandsch Woordenboek
3 1872 - Het Boek Genesis in Het Makassaarsch vertaald
4 1875 - Al de boeken van het Nieuwe Testament, in het Makassaarsch (Part I)
5 1875 - Al de boeken van het Nieuwe Testament, in het Makassaarsch (Part II)
6 1875 - Al De Boeken van het Nieuwe Testament - Deel I
7 1886 - Wasijat jang Lama : ija-itoe segala Kitab Perdjandjian Lama atawKitab Torat dan zaboer dan segala nabi-nabi
8 1890 - De Spreuken van Salomo
9 1891 - Het boek der Psalmen : in het Makassaarsch vertaald / door B.F.Matthes.
10 1892 - Het boek Exodus, in het makassaarsch vertaald door B.F. Matthes.Uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
11 1893 - De Boeken der Koningen in het Makassaarch
12 1893 - De boeken van Samuel : in het Makassaarsch vertaald / door B.F.Matthes.
13 1894 - De boeken van Jozua : de Richteren en Ruth, in het Makassaarschvertaald / door B.F. Matthes
14 1895 - Het Boek Job in het Makassaarsch
15 1896 - De boeken van Mozes, Leviticus, Numeri en Deuteronomium : inhet Makassaarsch vertaald / door B.F. Matthes.
16 1897 - De profetieen en klaagliederen van Jeremia : in het Makassaarschvertaald / door B.F. Matthes.
17 1897 - De Profetieen en Klaagliederen van Jeremia in het Makassaarsch
18 1897 - De Profetieen en Klaagliederen van Jeremia in het Makassaarsch vertaald
19 1898 - De Profetieen en Klaagliederen Van Jeremia
20 1899 - De profetieen van Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum,Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi : in het Makassaarschvertaald / door B.F. Matthes.
21 1899 - De Boeken der Kronieken in het Makassaarsch
22 1900 - De Prediker en het Hooglied : in het Makassaarsch vertaald / doorB.F. Matthes
23 1900 - De Boeken van Ezra, Nehemia, en Esther in het Makassaarsch
24 1984 - De profetieen van Jesaja : in het Makassaarsch vertaald / door B.F.Matthes.