Beta
...

Wasijat jang Lama : ija-itoe segala Kitab Perdjandjian Lama atawKitab Torat dan zaboer dan segala nabi-nabi

Kategori: Alkitab

  • Bahasa: Aksara Jawi
  • Tahun: 1886
  • Hal: 1085
  • Copy right: Amsterdam
  • Source: HathiTrust