Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Bugis][Aksara Jawi].

No Tahun - Judul
1 1833 - A Vocaulary of the English, Bugism and Malay Languagers
2 1833 - A Vocabulary of the Engllish, Bugis, and Malay Languages, Containing About 2000 Words
3 1863 - Het Evangelie van Mattheus
4 1866 - Het boek Genesis
5 1874 - Het Evangelie van Lukas in het Boeginesch Vertaald
6 1874 - Al De Boeken van het Nieuwe Testament - Deel I
7 1886 - Wasijat jang Lama : ija-itoe segala Kitab Perdjandjian Lama atawKitab Torat dan zaboer dan segala nabi-nabi
8 1888 - De Handelingen Der Apostelen
9 1888 - De Openbaring Van Johannes
10 1888 - Al De Boeken van het Nieuwe Testament - Deel II
11 1891 - Het Boek der Pslamen
12 1892 - Het boek Exodus, in het boegineesch vertaald
13 1893 - De boeken van Samuel, in het boegineesch vertaal
14 1893 - de boeken van Samuel in het Boegineesch
15 1894 - De profetieen van Jesaja, in het boegineesch vertaald' door B.F.Matthes. Uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
16 1895 - Het Boek Job, in het Boegineesch vertaald
17 1895 - De boeken van Jozua, de Richtgeren en Ruth, in het boegineeschvertaald
18 1897 - De boeken van Mozes
19 1898 - De Profetieen en Klaagliederen Van Jeremia
20 1898 - De Profetieen Van Ezechiel en Daniel in het Boegineesch Vertaald
21 1899 - De Profetieen Van Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi
22 1900 - De Prediker en het Hooglied
23 1900 - De boeken der Kronicken, in het boegineesch vertaald
24 1900 - De Boeken van Ezra, Nehemia en Esther in het Boedineesch Vertaald