Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Belanda][Aksara Jawa].

No Tahun - Judul
1 - Sakatah ing surat Prajangjeyan Enggal
2 - Sakathahipun serrat Prajangjeyan Enggal
3 - Serat Tapel Adam
4 1603 - Spraeck ende woord-boeck, in de Maleysche ende Madagaskarsche talen, met vele Arabische ende Turcsche woorden
5 1612 - Spieghel, vande Maleysche tale: inde welcke sich die Indiaensche jeucht christlijck ende vermaeckelick kunnen oeffenen
6 1623 - Vocabularium, ofte woort-boeck, naer ordre vanden alphabet in 't Duytsch-Maleysch, ende Maleysch-Duytsch
7 1629 - Het Nieuwe Testament, dat is Het Nieuwe Verbont onsesHeeren Jesu Christi
8 1638 - Het Nievwe Testament
9 1646 - Her Heylige Eungelium, Befchreven door Lucas ende Johannes
10 1650 - Vocabularium; Ofte Woorden-boeck
11 1651 - De vier Helighe Eungelien, Befchreven door de vier Euangeliften, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes
12 1651 - De vier Heylighe Euangelien
13 1652 - Den Psalter, Ofre de hondert en vitjftigh Psalmen, Des Konincklijcken Prophete Davids
14 1662 - Het eerste boeck Mosis, genaemt Genesis
15 1708 - Tweede Deel van de Collectanea Malaica Vocabularia
16 1708 - Vocabulaer fte Woorden-boeck
17 1732 - Taxlimu Pangadjaran Kabenaran Jang Pohon Ibadet
18 1796 - Maleische Woord-boek-sameling
19 1820 - Novum Testamentum Malaice
20 1820 - Novum Testamentum Malaice
21 1820 - Novum Testamentum Malaice
22 1823 - Maleische Spraakkunst
23 1824 - Biblia, id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
24 1830 - Proeve eener Javaansche Sprakkunst
25 1841 - Bijbelsche Verhalen in het Javaansch
26 1854 - Sakatah ing surat Prajangjeyan LamiDe Boeken Des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal Deel I
27 1854 - Sakatah ing surat Prajangjeyan LamiDe Boeken Des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal Deel II
28 1854 - Sakatah ing surat Prajangjeyan LamiDe Boeken Des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal Deel III
29 1859 - Dajacksch-Deutsches Worerbuch
30 1859 - Mkassaarsch-Hollandsch Woordenboek
31 1861 - Bataksch - Nederduitsch woordenboek
32 1863 - Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
33 1864 - Tobasche Spranakkunst in dienst en of kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
34 1869 - Supplement of het Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
35 1870 - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken Des Niewuwen Verbonds Onzes Heeren
36 1872 - Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch Woordenboek
37 1875 - Maleisch - Hollandsch Woordenboek
38 1875 - Javaansch Rekenboek over den Regel Van Drieen
39 1877 - Maleisch - Nederlancdsch Woordenboek, Op Last Van Het Gouvernement Van Nederlandsch-Indie (Vol I)
40 1877 - Maleisch-Nederlandsch Woordenboek Deel I