Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Belanda][Aksara Bugis].

Campuran Kitab
18661892189718951893. 18931900190018951891189119001894189818981899 | Alkitab
Het Boek Genesis
1866 | Alkitab
No Tahun - Judul
1 1603 - Spraeck ende woord-boeck, in de Maleysche ende Madagaskarsche talen, met vele Arabische ende Turcsche woorden
2 1612 - Spieghel, vande Maleysche tale: inde welcke sich die Indiaensche jeucht christlijck ende vermaeckelick kunnen oeffenen
3 1623 - Vocabularium, ofte woort-boeck, naer ordre vanden alphabet in 't Duytsch-Maleysch, ende Maleysch-Duytsch
4 1629 - Het Nieuwe Testament, dat is Het Nieuwe Verbont onsesHeeren Jesu Christi
5 1638 - Het Nievwe Testament
6 1646 - Her Heylige Eungelium, Befchreven door Lucas ende Johannes
7 1650 - Vocabularium; Ofte Woorden-boeck
8 1651 - De vier Helighe Eungelien, Befchreven door de vier Euangeliften, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes
9 1651 - De vier Heylighe Euangelien
10 1652 - Den Psalter, Ofre de hondert en vitjftigh Psalmen, Des Konincklijcken Prophete Davids
11 1662 - Het eerste boeck Mosis, genaemt Genesis
12 1708 - Tweede Deel van de Collectanea Malaica Vocabularia
13 1708 - Vocabulaer fte Woorden-boeck
14 1732 - Taxlimu Pangadjaran Kabenaran Jang Pohon Ibadet
15 1796 - Maleische Woord-boek-sameling
16 1823 - Maleische Spraakkunst
17 1830 - Proeve eener Javaansche Sprakkunst
18 1859 - Dajacksch-Deutsches Worerbuch
19 1859 - Mkassaarsch-Hollandsch Woordenboek
20 1861 - Bataksch - Nederduitsch woordenboek
21 1863 - Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
22 1863 - Het Evangelie van Mattheus
23 1864 - Tobasche Spranakkunst in dienst en of kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
24 1866, 1892, 1897, 1895, 1893. 1893, 1900, 1900, 1895, 1891, 1891, 1900, 1894, 1898, 1898, 1899 - Campuran Kitab
25 1866 - Het Boek Genesis
26 1869 - Supplement of het Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
27 1870 - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken Des Niewuwen Verbonds Onzes Heeren
28 1872 - Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch Woordenboek
29 1875 - Maleisch - Hollandsch Woordenboek
30 1875 - Javaansch Rekenboek over den Regel Van Drieen
31 1875 - De Handelingen der Apostelen
32 1875 - De Handelingen der Apostelen
33 1877 - Maleisch - Nederlancdsch Woordenboek, Op Last Van Het Gouvernement Van Nederlandsch-Indie (Vol I)
34 1877 - Maleisch-Nederlandsch Woordenboek Deel I
35 1877 - Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
36 1880 - Maleisch - Nederlancdsch Woordenboek, Op Last Van Het Gouvernement Van Nederlandsch-Indie (Vol II)
37 1883 - Das Holontalo. Glossar Und Grammatische Skizze Ein Beitrag Zur Kenntniss der Sprachen
38 1884 - Soendasche Grammatica, of last van het, Gouvernement van Ned Indie
39 1893 - Javaansche Woordenlijst
40 1895 - Het Boek Job, in het Boegineesch vertaald