Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Belanda][Aksara Arab].

Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Al Kawl al Atik
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - I
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - II
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - III
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - IV
1758 (?) | Alkitab
No Tahun - Judul
1 1603 - Spraeck ende woord-boeck, in de Maleysche ende Madagaskarsche talen, met vele Arabische ende Turcsche woorden
2 1612 - Spieghel, vande Maleysche tale: inde welcke sich die Indiaensche jeucht christlijck ende vermaeckelick kunnen oeffenen
3 1623 - Vocabularium, ofte woort-boeck, naer ordre vanden alphabet in 't Duytsch-Maleysch, ende Maleysch-Duytsch
4 1629 - Het Nieuwe Testament, dat is Het Nieuwe Verbont onsesHeeren Jesu Christi
5 1638 - Het Nievwe Testament
6 1646 - Her Heylige Eungelium, Befchreven door Lucas ende Johannes
7 1650 - Vocabularium; Ofte Woorden-boeck
8 1651 - De vier Helighe Eungelien, Befchreven door de vier Euangeliften, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes
9 1651 - De vier Heylighe Euangelien
10 1652 - Den Psalter, Ofre de hondert en vitjftigh Psalmen, Des Konincklijcken Prophete Davids
11 1662 - Het eerste boeck Mosis, genaemt Genesis
12 1708 - Tweede Deel van de Collectanea Malaica Vocabularia
13 1708 - Vocabulaer fte Woorden-boeck
14 1732 - Taxlimu Pangadjaran Kabenaran Jang Pohon Ibadet
15 1758 - Biblia Malaica
16 1758 - Biblia Malaica
17 1758 - Biblia Malaica
18 1758 - Biblia Malaica
19 1758 - Biblia Malaica
20 1758 (?) - Al Kawl al Atik
21 1758 (?) - Al Kawl al Atik - I
22 1758 (?) - Al Kawl al Atik - II
23 1758 (?) - Al Kawl al Atik - III
24 1758 (?) - Al Kawl al Atik - IV
25 1796 - Maleische Woord-boek-sameling
26 1820 - Novum Testamentum Malaice
27 1823 - Maleische Spraakkunst
28 1824 - Biblia id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
29 1824 - Biblia id est Vetus Testamentum Malaice
30 1824 - Biblia id est Vetus Testamentum Malaice
31 1847, 1826 - Kitab Pada Menjatakan Roepa Boemi
32 1830 - Proeve eener Javaansche Sprakkunst
33 1859 - Dajacksch-Deutsches Worerbuch
34 1859 - Mkassaarsch-Hollandsch Woordenboek
35 1861 - Bataksch - Nederduitsch woordenboek
36 1863 - Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
37 1864 - Tobasche Spranakkunst in dienst en of kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
38 1869 - Supplement of het Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
39 1870 - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken Des Niewuwen Verbonds Onzes Heeren
40 1872 - Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch Woordenboek