Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Belanda][Afrika].

No Tahun - Judul
1 1603 - Spraeck ende woord-boeck, in de Maleysche ende Madagaskarsche talen, met vele Arabische ende Turcsche woorden
2 1612 - Spieghel, vande Maleysche tale: inde welcke sich die Indiaensche jeucht christlijck ende vermaeckelick kunnen oeffenen
3 1623 - Vocabularium, ofte woort-boeck, naer ordre vanden alphabet in 't Duytsch-Maleysch, ende Maleysch-Duytsch
4 1629 - Het Nieuwe Testament, dat is Het Nieuwe Verbont onsesHeeren Jesu Christi
5 1638 - Het Nievwe Testament
6 1646 - Her Heylige Eungelium, Befchreven door Lucas ende Johannes
7 1650 - Vocabularium; Ofte Woorden-boeck
8 1651 - De vier Helighe Eungelien, Befchreven door de vier Euangeliften, Matthaeus, Marcus, Lucas, Johannes
9 1651 - De vier Heylighe Euangelien
10 1652 - Den Psalter, Ofre de hondert en vitjftigh Psalmen, Des Konincklijcken Prophete Davids
11 1662 - Het eerste boeck Mosis, genaemt Genesis
12 1708 - Tweede Deel van de Collectanea Malaica Vocabularia
13 1708 - Vocabulaer fte Woorden-boeck
14 1732 - Taxlimu Pangadjaran Kabenaran Jang Pohon Ibadet
15 1796 - Maleische Woord-boek-sameling
16 1823 - Maleische Spraakkunst
17 1830 - Proeve eener Javaansche Sprakkunst
18 1854 - Bible Stories: translated and Abridge
19 1859 - Dajacksch-Deutsches Worerbuch
20 1859 - Mkassaarsch-Hollandsch Woordenboek
21 1861 - Bataksch - Nederduitsch woordenboek
22 1863 - Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
23 1864 - Tobasche Spranakkunst in dienst en of kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
24 1869 - Supplement of het Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
25 1870 - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken Des Niewuwen Verbonds Onzes Heeren
26 1872 - Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch Woordenboek
27 1875 - Maleisch - Hollandsch Woordenboek
28 1875 - Javaansch Rekenboek over den Regel Van Drieen
29 1877 - Maleisch - Nederlancdsch Woordenboek, Op Last Van Het Gouvernement Van Nederlandsch-Indie (Vol I)
30 1877 - Maleisch-Nederlandsch Woordenboek Deel I
31 1877 - Maleisch-Nederduitsch Woordenboek
32 1880 - Maleisch - Nederlancdsch Woordenboek, Op Last Van Het Gouvernement Van Nederlandsch-Indie (Vol II)
33 1883 - Das Holontalo. Glossar Und Grammatische Skizze Ein Beitrag Zur Kenntniss der Sprachen
34 1884 - Soendasche Grammatica, of last van het, Gouvernement van Ned Indie
35 1893 - Javaansche Woordenlijst
36 1897 - Kawi - Balineesch - Nederlandsch Woordenboek Deel I
37 1899 - Kawi - Balineesch - Nederlandsch Woordenboek Deel II
38 1901 - Kawi - Balineesch - Nederlandsch Woordenboek Deel III
39 1910 - Nieuw Maleisch - Nederlandsch Zakwoordenboek
40 1915 - Honderd Verhalen uit de Bijbelsche Geschiedenis in het Soembaneesch