Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Bugis][Aksara Jawa].

Het boek Genesis
1866 | Alkitab
No Tahun - Judul
1 - Sakatah ing surat Prajangjeyan Enggal
2 - Sakathahipun serrat Prajangjeyan Enggal
3 - Serat Tapel Adam
4 1820 - Novum Testamentum Malaice
5 1820 - Novum Testamentum Malaice
6 1820 - Novum Testamentum Malaice
7 1824 - Biblia, id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
8 1833 - A Vocaulary of the English, Bugism and Malay Languagers
9 1833 - A Vocabulary of the Engllish, Bugis, and Malay Languages, Containing About 2000 Words
10 1841 - Bijbelsche Verhalen in het Javaansch
11 1854 - Sakatah ing surat Prajangjeyan LamiDe Boeken Des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal Deel I
12 1854 - Sakatah ing surat Prajangjeyan LamiDe Boeken Des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal Deel II
13 1854 - Sakatah ing surat Prajangjeyan LamiDe Boeken Des Ouden Verbonds in de Javaansche Taal Deel III
14 1863 - Het Evangelie van Mattheus
15 1866 - Het boek Genesis
16 1874 - Het Evangelie van Lukas in het Boeginesch Vertaald
17 1874 - Al De Boeken van het Nieuwe Testament - Deel I
18 1888 - De Handelingen Der Apostelen
19 1888 - De Openbaring Van Johannes
20 1888 - Al De Boeken van het Nieuwe Testament - Deel II
21 1891 - Het Boek der Pslamen
22 1892 - Het boek Exodus, in het boegineesch vertaald
23 1893 - De boeken van Samuel, in het boegineesch vertaal
24 1893 - de boeken van Samuel in het Boegineesch
25 1894 - De profetieen van Jesaja, in het boegineesch vertaald' door B.F.Matthes. Uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
26 1895 - Het Boek Job, in het Boegineesch vertaald
27 1895 - De boeken van Jozua, de Richtgeren en Ruth, in het boegineeschvertaald
28 1897 - De boeken van Mozes
29 1898 - De Profetieen en Klaagliederen Van Jeremia
30 1898 - De Profetieen Van Ezechiel en Daniel in het Boegineesch Vertaald
31 1899 - De Profetieen Van Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi
32 1900 - De Prediker en het Hooglied
33 1900 - De boeken der Kronicken, in het boegineesch vertaald
34 1900 - De Boeken van Ezra, Nehemia en Esther in het Boedineesch Vertaald
35 ? - Javanese Testatement
36 ? - Kitab Indjil panganggitipun Markus