Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Bugis][Aksara Arab].

Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Biblia Malaica
1758 | Alkitab
Al Kawl al Atik
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - I
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - II
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - III
1758 (?) | Alkitab
Al Kawl al Atik - IV
1758 (?) | Alkitab
Het boek Genesis
1866 | Alkitab
No Tahun - Judul
1 1758 - Biblia Malaica
2 1758 - Biblia Malaica
3 1758 - Biblia Malaica
4 1758 - Biblia Malaica
5 1758 - Biblia Malaica
6 1758 (?) - Al Kawl al Atik
7 1758 (?) - Al Kawl al Atik - I
8 1758 (?) - Al Kawl al Atik - II
9 1758 (?) - Al Kawl al Atik - III
10 1758 (?) - Al Kawl al Atik - IV
11 1820 - Novum Testamentum Malaice
12 1824 - Biblia id est Vetus et Novum Testamentum Malaice
13 1824 - Biblia id est Vetus Testamentum Malaice
14 1824 - Biblia id est Vetus Testamentum Malaice
15 1847, 1826 - Kitab Pada Menjatakan Roepa Boemi
16 1833 - A Vocaulary of the English, Bugism and Malay Languagers
17 1833 - A Vocabulary of the Engllish, Bugis, and Malay Languages, Containing About 2000 Words
18 1863 - Het Evangelie van Mattheus
19 1866 - Het boek Genesis
20 1874 - Het Evangelie van Lukas in het Boeginesch Vertaald
21 1874 - Al De Boeken van het Nieuwe Testament - Deel I
22 1888 - De Handelingen Der Apostelen
23 1888 - De Openbaring Van Johannes
24 1888 - Al De Boeken van het Nieuwe Testament - Deel II
25 1891 - Het Boek der Pslamen
26 1892 - Het boek Exodus, in het boegineesch vertaald
27 1893 - De boeken van Samuel, in het boegineesch vertaal
28 1893 - de boeken van Samuel in het Boegineesch
29 1894 - De profetieen van Jesaja, in het boegineesch vertaald' door B.F.Matthes. Uitgegeven voor rekening van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
30 1895 - Het Boek Job, in het Boegineesch vertaald
31 1895 - De boeken van Jozua, de Richtgeren en Ruth, in het boegineeschvertaald
32 1897 - De boeken van Mozes
33 1898 - De Profetieen en Klaagliederen Van Jeremia
34 1898 - De Profetieen Van Ezechiel en Daniel in het Boegineesch Vertaald
35 1899 - De Profetieen Van Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi
36 1900 - De Prediker en het Hooglied
37 1900 - De boeken der Kronicken, in het boegineesch vertaald
38 1900 - De Boeken van Ezra, Nehemia en Esther in het Boedineesch Vertaald
39 ? - Kitab isi Masmoer Papetingan Sawatawis