Beta
...

Het Nieuwe Testament van Onzen Heere Jezus Christus

Kategori: Alkitab

  • Bahasa: Sangir
  • Tahun: 1895
  • Hal: 733
  • Kitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu
  • Copy right: [Amsterdam?] gedrukt voor het Britische en buitenlandische Bijbel-genootschap
  • Source: HathiTrust