Beta
...

Injil Yohanes Bahasa Batak Angkola

Kategori: Alkitab

  • Bahasa: Batak Angkola
  • Tahun: ?
  • Hal: 57
  • Kitab: Yohanes